Pusat Kecemerlangan UMS

Institut dan unit penyelidikan UMS dibangunkan untuk mengurus keperluan penyelidikan dan pembangunan menjurus kepada hasil tempatan di negeri sabah. Hasil penyelidikan dan pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang berkenaan. Penyelidikan dan pembangunan merangkumi kerja-kerja kreatif yang dijalankan secara sistematik bagi meningkatkan khazanah pengetahuan yang bermanfaat untuk mereka/mencipta aplikasi baru.
 
Lawati kami :