Sebelum Majlis

Cetak

Sila PASTIKAN anda melengkapkan semua perkara berikut:-

1
 
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
        
    
    
    
    

 

PEMINJAMAN JUBAH GRADUAN

Tarikh, tempat dan masa peminjaman jubah graduan adalah seperti berikut:

Tarikh: 16 - 25 November 2019 (Sabtu - Jumaat)

Tempat: Kompleks Dewan Kuliah Pusat Ke-2, UMS

Masa: 9.00 pagi - 5.00 petang

Peminjaman jubah boleh diwakilkan dengan syarat wakil membawa surat kuasa yang ditandatangan oleh graduan dan menyatakan dengan jelas nama penuh serta nombor kad pengenalan/passport wakil. Nombor kad pengenalan serta nombor kad metrik graduan yang diwakilkan dan melampirkan bersama satu salinan kad pengenalan dan kad matrik graduan. Dokumen yang tidak lengkap tidak akan dilayan.

Sumber: bpa.ums.edu.my