Jabatan Pentadbiran

Peranan terpenting jabatan pentadbiran adalah untuk memastikan semua program universiti berjalan dengan baik, lancar dan bertepatan dengan jangkaan pengurusan. Jabatan pentadbiran mempunyai hubungan yang paling rapat dengan warga universiti dan berfungsi membentuk program bersesuaian untuk keperluan warga universiti.
Selain itu, jabatan pentadbiran berperanan untuk memberi penerangan dan bantuan teknikal kepada warga universiti mengikut peranan masing-masing. Kakitangan terlatih dari jabatan pentadbiran akan menyalurkan pengetahuan mereka kepada warga universiti untuk memastikan warga universiti memahami dan boleh menjayakan pelaksanaan sesuatu dasar yang digunapakai oleh universiti.
Kesimpulannya, jabatan pentadbiran mempunyai peranan yang cukup bermakna dalam pembangunan sesebuah universiti. Jabatan pentadbiran memerlukan semua tenaga yang ada untuk menjayakan rancangan yang telah disusun untuk universiti.

Untuk selanjutnya, lawati kami :

  • Jabatan Canselori 
  • Pejabat Penasihat Undang-Undang