Direktori |  Hubungi Kami  |   Staf   |  Pelajar  |  Pelawat  |

.

 
.

.

English (UK)BahasaMelayuMalaysiaChinese (Simplified)

PENGURUSAN WEB

TOR Webometrik

Pasukan Pelaksana Webometrics UMS
 
ORGANISASI :
Pengerusi
:
Dr. Mohd. Hanafi Bin Ahmad Hijazi
Tim.Pengerusi
:
Dr. Abdullah Bade
Ahli
:
3 orang ahli pasukan penyelidik :
 
1.  Dr. Lau Hui Keng
              Pensyarah (FKI)
2. Cik Norhayati Binti Daut
Pensyarah (FKI)
3. Cik Nordaliela Binti Mohd Rusli
Pensyarah(FKI)
 
Ahli teknikal :
 1. Puan Noor Hapipah Binti Samat
Pengarah, JTMK
 

2. Puan Salfarah Binti Abdullah

Sektor Portal
Bhg. Multimedia Dan Pendidikan, JTMK
 
Lima (5) orang PPTM (F29)
Empat (4) Pengaturcara Sistem
Satu (1) Perekabantuk Laman Web
 
 
 
KETERANGAN :
 
Pasukan ini bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan kriteria webometrics. Pasukan ini diketuai oleh pengerusi yang dilantik oleh pihak pengurusan universiti yang melapor kepada Timbalan Naib Canselor (P&I). Laporan kemajuan dipantau oleh  JK Laman Web universiti. Keanggotaan pasukan ini terdiri   dari  lima (3) orang ahli pasukan penyelidikan, lapan (8) orang ahli teknikal. Pasukan ini melapor kepada Jawatankuasa Laman Web universiti yang bersidang empat (4) kali setahun.
 
 
FUNGSI PASUKAN PELAKSANA:
 1. Menetapkan   dasar,   mekanisme, strategi   dan   pengurusan webometrics untuk universiti; Menentukan    dasar    penyampaian    perkhidmatan/ maklumat melalui platfom atas talian yang menyokong peningkatan tahap webometrics universiti;
 2. Meneliti polisi dan arahan kerja bagi tujuan peningkatan webometrics.
 3. Menentukan  keperluan   kajian   semula   kandungan platfom atas talian yang menyokong peningkatan tahap webometrics universiti;
 4. Mengesahkan keperluan-keperluan  infrastruktur  dan sokongan teknikal bagi platfom atas talian yang menyokong peningkatan tahap webometrics universiti;
 5. Menyelesaikan isu-isu dan masalah berkaitan platfom atas talian yang menyokong peningkatan tahap webometrics universiti;
 6. Menganalisis keperluan webometrics
 7. Menganalisis keperluan pembangunan sistem berdasarkan keperluan ranking webometrics.
 8. Membangunkan sistem bagi berdasarkan keperluan ranking webometrics dan digunapakai.
 9. Mengesyorkan mekanisma yang perlu di dalam menyokong peningkatan tahap webometrics universiti dan;
 10. Mengemukakan laporan kepada pihak pengurusan universiti setiap empat (4) bulan sekali bagi projek-projek berkaitan  yang diluluskan oleh JPICT dan setiap sebulan (1 bulan sekali kepada urusetia JPICT UMS) bagi projek- projek diluluskan oleh JPICT KPM.
 
 
BIDANG TUGAS UMUM KAKITANGAN :
Ahli Pasukan Penyelidik :
 1. Menganalisa dan melapor dapatan analisa terhadap keperluan webometrics.
 2. Menganalisa keperluan pembangunan sistem berdasarkan keperluan kriteria webometrics.
 3. Memastikan high availability  platform digunakan untuk menyokong webometrics;
 4. Mencadangkan dan melaksanakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi penyaluran sumber-sumber melalui platform atas talian untuk menyokong webometrics universiti.
 5. Memastikan dan melaksanakan semua kriteria penilaian webometrics dipenuhi oleh universiti.
 6. Menghantar laporan pembangunan sistem kepada JK Laman Web universiti dengan kekerapan 2 minggu sekali berdasarkan keperluan untuk makluman terkini pembangunan sistem berkaitan.
 
Ahli Teknikal :
 1. Memantau dan mempertingkatkan prestasi platform yang digunapakai untuk peningkatan webometrics universiti; dan
 2. Mengesyorkan keperluan-keperluan infrastruktur dan sokongan teknikal bagi semua platform yang digunakan kepada JK Laman Web universiti.
 3. Membangunkan sistem berdasarkan keperluan webometrics.
 4. Memastikan SOP (Standard Operating Procedure) dan dokumen lain berkaitan pengendali/penyelenggaraan sistem dibangunkan adalah lengkap untuk rujukan.
 5. Memastikan   sistem dibangunkan   memenuhi   tahap keselamatan yang   ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya pencerobohan ke atas sistem.
 
LAMPIRAN 2
Perkara/Aktiviti
Tarikh/Bulan Pelaksanaan
Catatan
 • Analisis keperluan webometrics dan impaknya terhadap universiti
 
Ogs
2014
 
 
 
 
 
 
 • Pembentangan laporan dapatan analisa kepada pihak pengurusan universiti
 
 
Sept
2014
 
 
 
 
Pembentangan secara sukuan dalam mesyuarat JK Laman Web universiti
 • Analisa keperluan pembangunan sistem : berdasarkan keperluan kriteria webometrics
 
 
 
Okt
2014
 
 
 
 
 • Taklimat keperluan webometrics kepada warga universiti.
 
 
 
Okt
2014
 
 
 
Taklimat secara berkala dua kali setahun.
 • Pembangunan kerangka sistem
 
 
Sept – Dis 2014
 
 
 
 
 
 • Projek pembangunan sistem yang menyokong pelaksanaan webometrics
 
 
 
 
 
 
Jan
2015-Feb 2016
 
 • Pemantauan (ujian kendiri) webometrics terhadap portal rasmi
 
 
 
 
 
 
 
Pemantauan kendiri berterusan, laporan secara bulanan.
 • Penambahbaikan berdasarkan Penilaian webometrics oleh Cybermatircs
 
 
 
 
 
 
Feb &Ogs
2015 & Feb 2016
 
 

IKUTI KAMI

ums qr150 facebook361 twitter361 utube361 flickr361 h linkedin  

CAPAIAN PANTAS

PAUTAN LUAR

mygov kpm36 mampu36