MalayEnglish (UK)

A. RESEARCH MANAGEMENT

A. RESEARCH MANAGEMENT
NO.
CATEGORY OF GRANT
TYPE OF GRANT
DOCUMENT
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universiti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Skim Geran Penyelidikan UMS (SGPUMS)
 
    a. Skim Penyelidikan Pensyarah Lantikan Baharu (SPLB)
    b. Skim Penyelidikan Bidang Keutamaan (SPBK)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
1.2 Skim Penyelidikan UMS Top-Down (Pusat Kajian/Unit
      Kajian/Pusat Penyelidikan)/HiCOE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Garis Panduan SGPUMS – Top Down
16. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
1.3 Skim Geran Penyelidikan PhD (SGPhD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
1.4 Skim Geran Penyelidikan Pendidikan dan Psikologi (GPP),
      Fakulti Psikologi dan Pendidikan (FPP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
1.5 Skim Geran Kolaborasi Penyelidikan UMS dengan
      Institusi Luar (GKPUMS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
 
1.6 Skim Geran Bantuan Penyelidikan Pelajar Pascasiswazah
     (UMSGreat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasional (KPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
 
Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.2  Skim Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS)
 
Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.3  Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)
 
Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.4  Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS)
 
Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.5  Skim Geran Penyelidikan NicKPT (NRGS-KPM)

Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.6  Skim Race Acculturation Collaboration Effort (RACE)
 
Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
2.7  Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS)
 
Nota : Permohonan secara online melalui Sistem MyGRANTS di https://mygrants.gov.my/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasional (MOSTI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Skim Geran Penyelidikan Sciencefund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
NO. PARTICULAR DOCUMENT
 4.
 
 
 Permohonan Pembiayaan Yuran Penerbitan Artikel dalam Jurnal   
 

 

 
 
 Prepared by:
 Research Management Section
 Tel. No. : 088-320000 ext. 613818 / 613819 / 613820 / 613822 / 613825 / 613826