Increase size
Reset to Default
Decrease size

PROSPEK PENGAJIAN DI UMS

 Pelajar lepasan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS yang lulus boleh meneruskan pengajian di peringkat prasiswazah untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian di Universiti Malaysia Sabah. Pelajar boleh membuat pilihan sendiri untuk mengikuti salah satu daripada program pengkhususan yang ditawarkan seperti yang berikut:

BIL

SEKOLAH

PROGRAM PENGKHUSUSAN

1

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Doktor Perubatan*

2

Fakulti Kejuruteraan

Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mekanikal,Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Perisian, dan Pengurusan Sistem dan Rangkaian

3

 

Fakulti Sains dan Sumber Alam

Biologi Pemuliharaan, Kimia Industri, Matematik dengan Ekonomi, Matematik dengan Komputer Grafik, Sains Sekitaran, Geologi, Fizik dengan Elektronik, Akuakultur, Sains marin dan Bioteknologi

Perhutanan Tropika Antarabangsa, Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi, Teknologi dan Industri Serat kayu, dan Perladangan Hutan dan Perhutani

4

Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan

Sains Makanan dan Pemakanan, Teknologi makanan dan Bioproses dan Perkhidmatan makanan

Fakulti  Psikologi dan Pendidikan

Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga

Pendidikan dengan Sains* dan Pengurusan Sukan Latihan dan Pendidikan Jasmani

6

Fakulti Komputeraan dan Informatik

Teknologi Multimedia dan E-Dagang

7

Fakulti Pertanian Lestari

Pengeluaran Tanaman, Hortikultur dan Landskap, dan Pengeluaran Ternakan

 

* Tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan.

 
MyGoverment Ministry Of Higher Education MSC Malaysia MAMPU KRSTE.my SIRIM new ecocampuslightbg-bi