Increase size
Reset to Default
Decrease size

PROSPEK PENGAJIAN DI UMS

 Pelajar lepasan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS yang lulus boleh meneruskan pengajian di peringkat prasiswazah untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian di Universiti Malaysia Sabah. Pelajar boleh membuat pilihan sendiri untuk mengikuti salah satu daripada program pengkhususan yang ditawarkan seperti yang berikut:

BIL

SEKOLAH

PROGRAM PENGKHUSUSAN

1

Sekolah Perubatan

Doktor Perubatan*

2

Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi maklumat

Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mekanikal,Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Perisian, dan Pengurusan Sistem dan Rangkaian

3

Sekolah Sains dan Teknologi

Biologi Pemuliharaan, Kimia Industri, Matematik dengan Ekonomi, Matematik dengan Komputer Grafik, Sains Sekitaran, Geologi, Fizik dengan Elektronik, Akuakultur, Sains marin dan Bioteknologi

4

Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan

Sains Makanan dan Pemakanan, Teknologi makanan dan Bioproses dan Perkhidmatan makanan

5

Sekolah Perhutanan Tropika Antarabangsa

Perhutanan Tropika Antarabangsa, Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi, Teknologi dan Industri Serat kayu, dan Perladangan Hutan dan Perhutani

6

Sekolah Sains Informatik Labuan

Teknologi Multimedia dan E-Dagang

7

Sekolah Pertanian Lestari

Pengeluaran Tanaman, Hortikultur dan Landskap, dan Pengeluaran Ternakan

8

Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial

Pendidikan dengan Sains* dan Pengurusan Sukan Latihan dan Pendidikan Jasmani

9

Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial

Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga

* Tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan.

 
MyGoverment Ministry Of Higher Education MSC Malaysia MAMPU KRSTE.my SIRIM eco hijau