BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

Publication 2012

   

NO TITLE AUTHOR      STAFF                          NO                  YEAR                               JOURNAL NAME / VOL /                    ISSN  NO / PAGE NO
1 Identifying Challenges In The Poverty Alleviation Proggrammes In Sabah Rosazman Hussin 980413-367 2012 Proceeding (The 8th Malaysia Studies Conference) . Pgs 10
2 Program Pembasmian Kemiskinan Sebagai Strategi Bidang Keberhasilan Utama Nkra Di Kudat, Sabah: Pencapaian Atau Cabaran Rosazman Hussin 980413-367 2012 Proceeding (Seminar Kepimpinan Dan Dasar Najib 2012.Pgs 19
3 Aktiviti Pelancongan Alam Semulajadi Di Kg. Kota Klias, Beaufort, Sabah: Penglibatan Komuniti Atau Terpinggir Rosazman Hussin 980413-367 2012 Proceeding (Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti-Komuniti) LUK 2012. Pgs 17.
4 Projek Estet Mini Rumpai Laut Dan Penglibatan Komuniti Di Pulau Selakan Semporna Sabah: Impian & Realiti Mizpali Ali, Nor-Ina Kanyo,  Inon Shahruddin Abdul Rahman, & Rosazman Hussin, 980413-367 2012 Proceeding (Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti-Komuniti) LUK 2012. Pgs 10.
5 Pembasmian Kemiskinan Komuniti Nelayan Melalui Projek Pengkulturan Rumpai Laut (Seawed) Di Semporna, Sabah: Pencapaian Dan Cabaran Mizpali Ali & Rosazman Hussin 980413-367 2012 Proceeding (Persidangan Antarabangsa BUMANTARA III). Pgs 10
6 The Efforts Of Indonesia & Malaysia In Education For The Children Of Indonesian Migrant Worker In Sabah Irham Rizani & Wan Shawaluddin Wan Hassan 970628-321 2012 Proceeding (The 2nd ACIKITA International Conference On Science & Technology
7

Pembahagian Jerman Pacsa Perang Dunia Kedua (1945-1946

 Lai Yew Meng, Salmiahwati Djafar, & Wan Shawaluddin Wan Hassan 970628-321 2012 Proceeding (Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti-Komuniti) LUK 2012
8 Illegal Immigrant And Election In Sabah, Malaysia Ahmad Mosfi Mahmood, Ramli Dollah, Kim Jong Eop, & Wan Shawaluddin Wan Hassan 970628-321 2012 Journal Of Crisis And Emergency Management. Vol.3. Pgs 17
9 National Interest And Malaysia's Foreign Policy Cheol Hyun Jeong, Ramli Dollah, Wan Shawaluddin Wan Hassan,&  Zaini Othman,   970628-321 2012 Journal Of Social Science Review.Vol. 17. Pgs 21
10 Cabaran Dan Pengurusan Sempadan Maritim Indonesia: Pengajaran Untuk Malaysia Ramli Dollah & Wan Shawaluddin Wan Hassan 970628-321 2012 JurnAL JATI.Vol. 17. Pgs 21
11 Communal Titles For Customary Lands As A Contested Terrain For Oil Palm Development In Sabah Fadilah Sarbi, & Fadzillah Majid Cooke  111101-002994 2012 Proceeding (8th Malaysia Studies Conference
12 Konstruk Persempadanan Etnik Dalam Ruangan: Kajian Kes Etnik Kadazan Dusun Di Sabah Fadilah Sarbi 111101-002994 2012 Proceeding (Persidangan Antarabangsa BUMANTARA III)
13 Modelling Approach In Islamic Architectural Design Suhaimi Salleh 950529-41 2012 Proceeding (World Conference On Islamic Thought, 2012)
14 Rekabentuk Masjid: Pendekatan, Masalah Dan Cabaran Suhaimi Salleh 950529-41 2012 Proceeding (Persidangan Kebangsaan Agama Dan Masyarakat
15 Kanak-Kanak Dan Pekerjaan: Anata Konseptual Dan Buruh Empirikal   Jalihah Md. Shah, & Dzurizah Ibrahim 980109-072 2012 Proceeding (Persidangan Antarabangsa BUMANTRA III
16 Penanaman Rumpai Laut : Satu Tinjauan Sosio Demografi Di Pulau Sebangkat Semporna, Sabah Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Aisah Hossin, Budi Anto Tamring, Norhuda Salleh, Nurulaisyah Rosli,  & Suhaimi Md Yasir  20105-03031 2012 Proceeding. Pgs 9.
17 Adat Dan Pantang Larang Dalam Komuniti Nelayan: Kajian Kes Tanjung Senimpul, Pitas, Sabah Fazli Abd. Hamid, Kadir Jaafar, Norhuda Salleh,  & Nurulaisyah Rosli  20105-03031 2012 Proceeding. Issn: 978-967-10912-3-4. Pgs 10
18 Sirih Sebagai Medium Komunikasi Dalam Budaya Melayu: Suatu Analisis Teks Norhuda Salleh 20105-03031 2012 Proceeding. Pgs 9
19 Pengukuran Kebimbangan Pelakuan Jenayah Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal Nor-Ina Kanyo, Norizan Hj. Md. Nor & Ruslan Rainis 111017-02988 2012 Proceeding (International Conference On Social Sciences And Humanities 2012). Pgs 16.
20 Pelakuan Jenayah Dan Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Pulau Pinang: Satu Tinjauan Nor-Ina Kanyo, Norizan Hj. Md. Nor & Ruslan Rainis 111017-02988 2012 Proceeding (Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti-Komuniti) LUK 2012. Issn:978-967-10912-2-2. Pgs. 16
21 Keberkesanan Nkra Dalam Pengurangan Jenayah: Satu Tinjauan Kadir Jaafar, Norhuda Salleh, Nor-Ina Kanyo, Norizan Hj. Md. Nor, Rosazman Hussin, & Ruslan Rainis 111017-02988 2012 Proceeding (Seminar Kepimpinan Dan Dasar Najib 2012. Pgs 13
22 Pelakuan Jenayah: Sejauhmanakah Kebimbangan Masyarakat?: Satu Kajian Persepsi Penduduk Bandar Di Pulau Pinang Nor-Ina Kanyo 111017-02988 2012 Proceeding (Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang Dan Alam Sekitar (Matra2011). Pgs14.
23 Komuniti Sempadan Ba'kelalan, Sarawak: Fenomena Identiti Dan Persoalan Keselamatan Maine Suadik & Yusten Karulus 061106-371628 2012 Journal BUMANTARA II
24 Fenomena Identiti Dan Nasionalisme Komuniti Sempadan Be'kelalan, Lawas, Sarawak Maine Suadik, Yusten Karulus, & Zaini Ohtman  061106-371628 2012 Borneo Journal Of Policies And Policy. Vol. 1
25 Kesan Pekembangan Pasaran Terhadap Amalan Pertanian Masyarakat Petani Padi Di Kampung Piasau, Kota Belud Maine Suadik & Yusten Karulus 061106-371628 2012 Proceeding (Persidangan BUMANTARA III

 

           
1 Siri Etnik Sabah: Orang Sungai (Penyunting:  Dayu Sansalu, Jalihah Md. Shah & Rosazman Hussin) Rosazman Hussin 980413-367 2012 ISSN NO: 978-983-068-860-2. PGS NO: 1-10
2 Siri Etnik Sabah: Orang Sungai (Penyunting: Dayu Sansalu, Jalihah Md. Shah & Rosazman Hussin) Rosazman Hussin 980413-367 2012 ISSN NO: 978-983-068-860-2. PGS NO: 187-193
3 Pelancongan Di Malaysia: Isu-Isu Penyelidikan Terpilih (Penyunting: Jabil Mapjabil & Kadir Din Ahmad Puad Mat Som, & Rosazman Hussin 980413-367 2012 ISSN NO: 978-967-5311-85-7. PGS NO: 82-100
4 Keselamatan Nasional Malaysia (Penyunting: Kamarinizam Abdullah) Wan Shawaluddin Wan Hassan & Zaini Othman 970628-321 2012  
5 Siri Etnik Sabah: Bajau Pantai Timur (Penyunting: Abihah Osman,  Mohd. Saffie Abd. Rahim, & Ramzah Dambul) Mohd Saffie Rahim, Ramli Dollah &  Wan Shawaluddin Wan Hassan, 970628-321 2012 ISSN NO: 978-983-068-857-2. PGS NO: 89-107
6 Siri Etnik Sabah: Bajau Pantai Timur (Penyunting: Abihah Osman, Mohd. Saffie Abd. Rahim & Ramzah Dambul Ab Nasir Roslan, Mohd Saffie Adb. Rahim, Ramli Dollah & Wan Shawaluddin Wan Hassan,  970628-321 2012 ISSN NO: 978-983-068-857-2. PGS NO: 69-87
7 Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Malaysia- Indonesia: Pengalaman Dan Iktibar Dalam Hubungan Malaysia- Indonesia (Penyunting: Mohd Arof Ishak & Ramlah Muhamad) Sabihah Osman, Wan Shawaluddin Wan Hassan & Zaini Othman 970628-321 2012  
8 Siri Etnik Sabah: Orang Sungai (Penyunting: Dayu Sansalu, Jalihah Md. Shah & Rosazman Hussin)  Pauline Yong Pau Lin & Wan Shawaluddin Wan Hassan 970628-321 & 111010-02972 2012 ISSN NO: 978-983-068-860-2. PGS NO: 13-40
9 Siri Etnik Sabah: Orang Sungai (Penyunting: Dayu Sansalu, Jalihah Md. Shah & Rosazman Hussin) Fadilah Sarbi, Mohd. Razaimi, & Yunus Saumin 111101-02994 2012 ISSN NO: 978-983-068-860-2. PGS NO: 167-185
10 Penulisan Tesis Elektif Aliran Sastera Dan Kemanusiaan (Penyunting: Saidatul Nornis Hj. Mahali & Sim Chee Cheang Bilcher Bala 20010516-720 2012  
11 Setitik Dijadikan Laut Sekepal Dijadikan Gunung Asmiaty Amat & Saidatul Nornis Hj. Mahali 20010516-720 2012  
12 Murut Dan Pelbagai Etnik Kecil Di Sabah (Penyunting: Kntayya Mariappan & Paul Porodong Baszley Bee Basrah Bee, Bilcher Bala, & Jane Wong Kon Ling 20010516-720 2012  
             
NO TITLE AUTHOR STAFF NO YEAR ISSN NO/ PUBLISHER NAME  
1 Orang Sungai (Siri Etnik Sabah) Rosazman Hussin, Jalihah Md. Shah & Dayu Sansalu 980413-367 2012 Institut Terjemahan Dan Buku Negara (ISBN 978-983-068-860-2)  
2 Perbandaran Dan Hierarki Bandar Di Negeri Sabah Gaim James Lunkapis & Jalihah Md. Shah 20030801-1032 2012 Penerbit UMS (ISBN 978-967-0521-03-9)