Akses Pelajar

 

 

1. Sistem Maklumat Pelajar (SMP)

SMP_Undergraduate.png 

URL: http://smp2.ums.edu.my/

 

2. Postgraduate Online Application

SMP_Postgraduate.png 

URL: http://smpp.ums.edu.my/application/Default.aspx

3. Smart UMS

Smart_UMS.png

URL: http//smart2.ums.edu.my

4. MyLine 

MyLine.png

URL: http://myline.utm.my/