PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2019

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN PENDAFTAR
SUBJEK : PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2019
 
PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2019: CUTI TANPA REKOD SEMPENA PERAYAAN GOOD FRIDAY BAGI KAKITANGAN YANG MENGANUT AGAMA KRISTIAN
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 
 
2. Bersama ini disertakan Pekeliling Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2019 yang jelas maksudnya mengenai perkara tersebut di atas untuk makluman dan tindakan lanjut pihak YBhg. Datuk/Prof./Tuan/Puan. 
 
3. Mohon perkara ini dimaklumkan kepada semua kakitangan di J/F/P/I/B masing-masing. Pekeliling tersebut boleh dicapai melalui laman web Jabatan Pendaftar (http://www.ums.edu.my/pendaftar/). 
 
Segala perhatian dan kerjasama dari pihak YBhg. Datuk/Prof./Tuan/Puan, dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 
 
Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 2019 (.pdf)