Yuran Pengajian

YURAN PENGAJIAN (WARGANEGARA)
STRUKTUR YURAN PENGAJIAN PRASISWAZAH MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (WARGANEGARA)

YURANBIDANG SAINS & TEKNOLOGI MAKLUMAT (RM)BIDANG SASTERA (RM)BIDANG KEJURUTERAAN (RM)BIDANG PERUBATAN (RM)
(I) Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran Kemasukan)Yuran Pendaftaran Pelajar Baharu515490515515

(II) Bayaran Setiap Semester

- 18 minggu / Semester (2 Semester Setahun)

Yuran Pengajian9608651,040.001,240.00
Yuran Asrama665665665665
Yuran Akreditasi----
Jumlah1,625.001,530.001,755.001,905.00
(III) Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan)Yuran Insuran Kelompok13131313
Yuran Keahlian Persatuan Mahasiswa5555
Jumlah18181818

JUMLAH KESELURUHAN

(PELAJAR BAHARU)

2,158.002,038.002,288.002,438.00

JUMLAH YURAN UNTUK 3 TAHUN PENGAJIAN

(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)

6,329.005,734.00-8,009.00

JUMLAH YURAN UNTUK 4 TAHUN PENGAJIAN

(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)

8,267.007,482.009,307.0010,507.00

JUMLAH YURAN UNTUK 5 TAHUN PENGAJIAN

(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)

---13,305.00

 

FAKULTIKOD PROGRAM
SainsHC / HG / HS / HY
SasteraHA / HE / HP / HT
KejuruteraanHK
PerubatanHM

 

PEMBAYARAN BALIK YURAN BAGI PELAJAR YANG MENARIK DIRI DARI PENGAJIAN

 

  • Jika pelajar telah menerima tawaran ini dan mendaftar tetapi kemudiannya menarik diri daripada pengajian, bayaran yang layak dituntut adalah seperti berikut:-

Pelajar Tempatan

2 minggu sebelum sesi kuliah bermulaMinggu Pertama hingga ke-8 selepas sesi kuliah bermulaSelepas minggu ke-8 sesi kuliah bermula
(I) Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran Kemasukan)LuputLuputLuput
(II) Bayaran Setiap Semester - 18 minggu / Semester (2 Semester setahun)65% dari jumlah bayaran / yuran*40% dari jumlah bayaran / yuran*
(III) Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan)LuputLuput

 

Contoh Pengiraan Bayaran Pemulangan Yuran Pelajar Tempatan

(a) Bidang Sains & Teknologi Maklumat(b) Bidang Sastera
YuranKadar YuranPemulangan 65%Pemulangan 40%Kadar YuranPemulangan 65%Pemulangan 40%
Yuran Pengajian620.00403.00248.00550.00357.50220.00
Bayaran Perkhidmatan30.0019.5012.0030.0019.5012.00
Jumlah Keseluruhan650.00422.50260.00580.00377.00232.00
(c) Bidang Kejuruteraan(d) Bidang Perubatan
YuranKadar YuranPemulangan 65%Pemulangan 40%Kadar YuranPemulangan 65%Pemulangan 40%
Yuran Pengajian700.00455.00280.00900.00585.00360.00
Bayaran Perkhidmatan30.0019.5012.0030.0019.5012.00
Jumlah Keseluruhan730.00474.50292.00930.00604.50372.00