BAHAGIAN
PERKHIDMATAN AKADEMIK

088 - 329 060
Bahagian Perkhidmatan Akademik adalah penggerak utama universiti dan bertanggungjawab mengurus pengambilan, kemasukan, pendaftaran, maklumat rekod, peperiksaan, pengijazahan pelajar dan konvokesyen serta semua urusan yang berkaitan dengan hal ehwal akademik universiti. Bahagian ini juga berfungsi sebagai Sekretariat Mesyuarat Senat dan Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah.

Layari Laman Web Bahagian Perkhidmatan Akademik
This image for Image Layouts addon

KATA ALUAN KETUA BAHAGIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.

Syukur ke hadirat Allah swt yang telah memberi peluang kepada kita untuk sama-sama memartabatkan Universiti Malaysia Sabah sebagai Puncak Menara Gading dalam menimba Ilmu pengetahuan di peringkat Asasi, Diploma, Sarjana Muda, Sarjana dan PhD.

Bahagian Perkhidmatan Akademik (BPA), Universiti Malaysia Sabah telah wujud sejak tahun 1995. Bahagian ini diletakkan di bawah Jabatan Pendaftar. Sementara semua operasi perkhidmatan akademik diletakkan di bawah tanggungjawab Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa.

BPA merupakan penggerak utama universiti yang bertanggungjawab dalam mengurus promosi dan pengambilan pelajar di peringkat diploma dan sarjana muda, pendaftaran pelajar masuk universiti, pendaftaran kursus, penjadualan kuliah dan peperiksaan,  pengijazahan, pengurusan dasar serta semua operasi berkaitan perkhidmatan dan aktiviti hal ehwal akademik di UMS. BPA juga merupakan Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah, Diploma dan Asasi, dan Mesyuarat Senat.

Dalam menjalankan fungsinya, BPA dibahagikan kepada 3 Sektor dan 4 seksyen iaitu Sektor Pendaftaran Kursus dan Penjadualan Kuliah, Sektor Pengijazahan dan Rekod Pelajar, Sektor Pentadbiran dan Kewangan, Seksyen Promosi, Pengambilan dan Kemasukan Pelajar, Seksyen Peperiksaan dan Penilaian, Seksyen Dasar dan Senat, dan Seksyen Pengurusan Dewan Kuliah Pusat dan Penjanaan.

BPA bertekad untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggannya. Sehubungan itu pelanggan boleh mendapatkan maklumat lengkap mengenai perkhidmatan akademik di peringkat diploma dan sarjana muda di UMS melalui laman sesawang http://bpa.ums.edu.my/ atau menghubungi kami di facebook @BPAkadUMS.

Norti Hj. Sirin
Ketua, Bahagian Perkhidmatan Akademik.
VISI

MENJADI BAHAGIAN YANG UNGGUL, BERDAYA SAING  DAN DIIKTIRAF DALAM MEMBERI PERKHIDMATAN YANG  BERKUALITI KEPADA PELANGGANNYA


NILAI BERSAMA

BERKESAN

Cekap

Budaya segera dan tidak berlengah

Responsif

Mengurangkan birokrasi

Patuh peraturan

Memberi layanan yang mesra  Memberi layanan yang adil

Memberi layanan yang konsisten

PROFESIONALISME

Kompeten

Reliability

Kebolehpercayaan

Dirujuk  Jujur [bercakap benar] 

Hormat Menghormati

Meningkatkan KSA

Fikiran Positif 

Sokong-menyokong

Sentiasa fokus

Mendengar dengan baik

AKRAB

Hubungan baik dengan Tuhan

Hubungan baik dengan Manusia

Hubungan baik dengan alam sejagat

Menyemai kasih dan sayang

Bersimpati/empathy

Memberi kasih sayang  Prasangka Baik


OBJEKTIF

Mengurus kemasukan, Pendaftaran, Penjadualan Kuliah, Peperiksaan, Sistem Maklumat dan Pengijazahan Pelajar dengan berkesan berpandukan piawai dan KPI yang ditetapkan oleh universiti.
Memastikan pelaksanaan Jawatankuasa Prasiswazah, Diploma dan Asasi, dan Mesyuarat Senat diurus dengan berkesan selari kaedah, peraturan dan perlembagaan UMS.
Image
Image
Image
Image