Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

Berikut adalah merupakan Piagam Pelanggan
Universiti Malaysia Sabah

Pengajaran & Pembelajaran

Mengeluarkan surat tawaran kemasukan ke universiti kepada pelajar baharu yang berjaya dalam permohonan melalui laman web semakan kemasukan UMS dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas pengumuman Jabatan Pengajian Tinggi.

*Bahagian Perkhidmatan Akademik

Memastikan surat keputusan sidang viva-voce dikeluarkan pada hari yang sama sidang viva-voce dijalankan.


*Pusat Pengajian Pascasiswazah

Penyelidikan & Inovasi Pengkomersilan

Memberikan maklumbalas keputusan kelulusan permohonan Geran Penyelidikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

*Pusat Pengurusan Penyelidikan

Pengantarabangsaan

Mengeluarkan surat tawaran pelajar prasiswazah dalam tempoh 10 hari selepas permohonan lengkap diterima dari calon.

*Pusat Pengantarabangsaan & Penglibatan Global

Penerbitan

Menerbitkan buku dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penerimaan manuskrip lengkap.

Menerbitkan jurnal dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan sidang editor.

*Penerbit UMS

Service Delivery System

Mengeluarkan Surat Panggilan Temuduga dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh temuduga diadakan

Mengeluarkan Surat Tawaran Lantikan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas menerima Petikan Minit dari Pihak Berkuasa Melantik.

*Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar

Memastikan dasar, peraturan dan pekeliling dihebahkan kepada warga kampus dalam tempoh 14 hari bekerja selepas mendapat kelulusan Lembaga Pengurusan Universiti (LPU).

*Bahagian Pentadbiran & Governan, Jabatan Pendaftar

Memproses bayaran bagi tuntutan perolehan pembekal atau kakitangan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah mendapat dokumen lengkap.

*Jabatan Bendahari

Memastikan maklumbalas pelanggan diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah mendapat maklumat yang lengkap.

*Pusat Jaminan Kualiti

Memproses dan meluluskan permohonan bantuan kebajikan dalam tempoh tujuh (7) hari masa bekerja. 

*Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Menyelaraskan dan memastikan sebarang aduan rasmi berkenaan kemudahan fasiliti kolej kediaman pelajar diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari masa bekerja.

*Pusat Pengurusan NR dan Fasiliti Perumahan Pelajar

Memastikan kerja analisis bagi bilangan sampel tidak melebihi 20 diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja.

*Pusat Instrumentasi & Perkhidmatan Sains

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Direktori Kepakaran
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 •  VirtualTour@UMS
 •  UMS Institutional Repository
 •  Tempahan Ruang

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.