Fakulti

Kod Program

Nama Program

AKADEMI SENI DAN TEKNOLOGI KREATIF
(ASTiF)

UH6212002

IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI KREATIF)

UH6212001

IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI MUZIK)

UH6210001

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SENI VISUAL DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI KEJURUTERAAN
(FKJ)

UH6526001

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN

UH6523001

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN

UH6523002

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN

UH6524001

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN

UH6521001

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN

UH6524002

IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MINYAK DAN GAS DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN
(FKAL)

UH6343004

IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA (EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN

UH6343003

IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA (PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR) DENGAN KEPUJIAN

UH6343005

IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN

UH6342002

IJAZAH SARJANA MUDA PEMASARAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN

UH6343002

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA (KEWANGAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
(FKI)

UH6481003

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MULTIMEDIA)

UH6481005

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) DENGAN KEPUJIAN

UH6481001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN)

UH6481002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN RANGKAIAN)

UH6481004

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KOMPUTERAN PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
(FIS)

UH6221001

SARJANA MUDA PENDARASAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PERHUTANAN TROPIKA
(FPT)

UH6421001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN)

UH6623001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA)

UH6623002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI)

UH6852001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI)

UH6543001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU)

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN
(FPEP)

UH6314002

IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN)

UH6314001

IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN)

UH6314003

IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI SUMBER MANUSIA)

UH6344001

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN

UH6345001

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN)

UH6342001

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN)

UH6343001

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN)

UH6812001

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN)

UH6811001

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERHOTELAN)

UH6345002

IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA)

FAKULTI PERTANIAN LESTARI
(FPL)

UH6622001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (HORTIKULTUR DAN LANDSKAP)

UH6621001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TANAMAN)

UH6621002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TERNAKAN)

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
(FPSK)

UH6721001

IJAZAH DOKTOR PERUBATAN

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
(FPP)

UH6762001

IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN

UH6145002

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DENGAN KEPUJIAN

UH6145001

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN DENGAN TESL)

UH6311002

IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI)

UH6311001

IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI)

UH6311004

IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA)

UH6311003

IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KAUNSELING)

UH6813001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN

UH6145006

SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)

FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
(FSSA)

UH6624001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR)

UH6545001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI)

UH6441001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK INDUSTRI)

UH6443002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI)

UH6545002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI)

UH6461001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI)

UH6461002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER)

UH6443003

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN)

UH6422001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)

FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN
(FSMP)

UH6541003

IJAZAH SARJANA MUDA PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN

UH6541001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (PERKHIDMATAN MAKANAN)

UH6541002

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)

UH6541004

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES)

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
(FSSK)

UH6443001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)

UH6313001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA)

UH6347001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN INDUSTRI)

UH6321001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI)

UH6225001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)

UH6312001

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL)

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Direktori Kepakaran
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 • Covid 19 : Terkini dari UMS

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.