Seminar BENCANA 2015

Nama Persidangan: BENCANA 2015
Pautan rasmi : https://sites.google.com/a/ums.edu.my/bencana-2015/website-builder/home
Pengenalan:

Seminar BENCANA 2015 ini merupakan seminar ketiga dan kesinambungan daripada Seminar Bencana Alam 2013 yang kedua  dianjurkan oleh Unit Kajian Bencana Alam, Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA), UMS. Penganjuran Seminar BENCANA 2015 ini adalah selari dengan keperluan untuk memahami, mengetahui dan menyelidik pelbagai aspek dan dimensi isu-isu bencana alam yang sering berlaku di Malaysia. Di Malaysia khususnya, kejadian seperti tanah runtuh, banjir, hakisan pantai dan sungai serta jerebu telah memberi kesan yang sangat signifikan kepada masyarakat terutama dalam pelbagai aspek  ekonomi, alam sekitar, kesihatan dan keselamatan. Seiring dengan perkembangan ini, Pusat Kajian Bencana Alam, FSSA akan menganjurkan siri ketiga seminar yang berkaitan dengan bencana pada tahun ini dan mengunjurkan penyertaan yang lebih luas dari segi skop pembentangan, bidang kepakaran mahupun bilangan penyertaan dari pelbagai jabatan dan institusi yang berkaitan di seluruh negara.

Sila ke pautan rasmi untuk maklumat selanjutnya..

FOLLOW US @

QUICK LINKS

 • Staff Directory
 • Staff Portal
 • Student Portal
 • E-Learning
 • E-Respon
 • Covid 19 :UMS Update

OTHER LINKS

 • UMS Map
 • Open Data
 • Sabah State Government Portal
 • Minister of Higher Education (MOHE)
 • MAMPU
 • MyGovernment Portal (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.