HARTA INTELEK

Visi UMS untuk menjadi universiti inovatif bertaraf dunia dan meningkatkan pengkomersialan produk penyelidikan diperkukuhkan oleh ahli akademiknya yang bermotivasi tinggi dan berdaya saing. Semua ahli akademik UMS berdedikasi dalam mengurus dan menyumbang teknologi dan inovasi yang diteliti ke arah kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Galeri inovasi dan pengkomersialan menunjukkan pencapaian yang disumbangkan oleh staf akademik UMS.

HARTA INTELEK

Menyedari kepentingan perlindungan harta intelek untuk produk penyelidikan, 255 produk telah melalui proses ini iaitu:

Granted Patents

produk

Perincian

Utility Innovation

2 produk

Perincian

Patent Filings-National

43 produk

Perincian

HAKCIPTA

48 produk

Perincian

Trademarks

65 produk

Perincian

Trade Secret

 72 produk

Perincian

Industrial Design

produk

Perincian

Galeri harta intelek menyoroti pencapaian dan sumbangan staf akademik UMS.
Mohon lawati galeri kami yang lain:

PENGHARGAAN DAN PENGIKTIRAFAN

PENGKOMERSILAN

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 • Covid 19 : Terkini dari UMS

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.