LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI

PENGERUSI

DATUK SERI PANGLIMA ABDUL RAHMAN DAHLAN

NAIB CANSELOR

PROFESOR DATUK DR. KASIM HJ. MANSOR

Wakil dari Perkhidmatan Awam

DATO' SERI IR. DR. ZAINI UJANG
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi

PUAN RAFIDAH BINTI DATU DERIN
Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah
Perbendaharaan Malaysia Sabah

   Seorang yang mewakili masyarakat di tempat letaknya Universiti itu

YB DATUK SERI PANGLIMA SR. SAFAR UNTONG, JP
Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah

Seorang profesor Universiti yang dipilih oleh Senat daripada kalangan ahli yang disebut dalam perenggan 22(1)(d)

PROFESOR DR. BABA MUSTA

Lima orang yang terdiri daripada tiga orang daripada sektor swasta, seorang daripada alumni Universiti dan seorang lagi dari dalam atau luar Universiti yang pada pendapat Menteri, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu Lembaga

DATUK VINCENT PUNG YEE KIONG

Sektor Swasta

ENCIK SAMASUDDIN YUSOP

Alumni Universiti

DATUK MOHD. HASNOL BIN AYUB

Sektor Swasta

DATUK HJ. ALIASGAR BIN HJ. BASRI

Luar Universiti


Sektor Swasta

SETIAUSAHA

ENCIK LUQMAN RIDHA ANWAR

Pendaftar
Universiti Malaysia Sabah

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Direktori Kepakaran
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 • Covid 19 : Terkini dari UMS

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.