LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI

PENGERUSI

Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahman Dahlan

Profesor Datuk ChM. Ts.
Dr. Taufiq Yap Yun Hin

Naib Canselor

Wakil dari Perkhidmatan Awam

Datuk Rosli bin Yaakub

Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan dan Pembangunan)
Kementerian Pengajian Tinggi

Tuan Haji Alan bin Abdul Rahim

Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah
Perbendaharaan Malaysia Sabah

   Seorang yang mewakili masyarakat di tempat letaknya Universiti itu

Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untong

Seorang profesor Universiti yang dipilih oleh Senat daripada kalangan ahli yang disebut dalam perenggan 22(1)(d)

Profesor Dr. Murnizam Haji Halik

Lima orang yang terdiri daripada tiga orang daripada sektor swasta, seorang daripada alumni Universiti dan seorang lagi dari dalam atau luar Universiti yang pada pendapat Menteri, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu Lembaga

Datuk Vincent Pung Yee Kiong

Sektor Swasta

Datuk Haji Majin Haji Ajing

Sektor Swasta

Datuk Haji Kamarlin Haji Ombi

Sektor Swasta

Datin Hajah Nurlaila Said

Alumni Universiti

Pengarah
Lembaga Tabung Haji Negeri Sabah

Datuk Dr. Hajah Jainab
binti Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Ayid

Wakil dari dalam atau luar universiti yang, pada pendapat menteri, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu Lembaga

SETIAUSAHA

Encik Luqman Ridha Anwar

Pendaftar
Universiti Malaysia Sabah

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 • Covid 19 : Terkini dari UMS

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.