Direktori |  Hubungi Kami  |   Staf   |  Pelajar  |  Pelawat  |

.

 
.

.

English (UK)BahasaMelayuMalaysiaChinese (Simplified)

Jadual Perjalanan Bas

 

bus depan2 bus tepi2 

 

KOLEJ KEDIAMAN IP / UA / UCA

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF A

BAS IP 1 & IP 2

BAS IP 3 & IP 4

BAS IP 5

IP

6.45

7.00

7.15

IPMB

7.25

7.40

7.55

IP

7.55

8.10

8.25

IPMB

8.35

8.50

9.05

IP

9.05

9.20

9.35

IPMB

9.35

9.50

10.05

IP

10.05

10.20

10.35

IPMB

10.35

10.50

11.05

IP

11.05

11.20

11.35

IPMB

11.35

11.50

12.05

IP

12.05

12.20

12.35

IPMB

12.35

12.50

1.05

IP

1.05

1.20

1.35

IPMB

1.35

1.50

2.05

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF B

BAS IP 1 & IP 2

BAS IP 3 & IP 4

BAS IP 5

IP

2.00

2.15

2.30

IPMB

2.30

2.45

3.00

IP

3.00

3.15

3.30

IPMB

3.30

3.45

4.00

IP

4.00

4.15

4.30

IPMB

4.30

4.45

5.00

IP

5.10

5.25

5.40

IPMB

5.40

5.55

6.10

IP

6.20

6.35

6.50

IPMB

6.50

7.05

7.20

IP

7.30

7.45

8.00

IPMB

8.00

8.15

8.30

IP

8.30

8.45

9.00

IPMB

9.00

9.15

9.30

IP

9.30

9.45

10.00

IPMB

10.00

10.15

10.30

KOLEJ KEDIAMAN KING FISHER (KF)

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF A

BAS KF 1

BAS KF 2

KF

6.45

6.55

IPMB

7.05

7.15

KF

7.35

7.45

IPMB

7.55

8.05

KF

8.25

8.35

IPMB

8.45

8.55

KF

9.05 (REHAT)

9.15

IPMB

9.25

9.35 (REHAT)

KF

9.45

9.55

IPMB

10.05

10.15

KF

10.25

10.35

IPMB

10.45

10.55

KF

11.05

11.15

IPMB

11.25

11.35

KF

11.45

11.55

IPMB

12.05

12.15

KF

12.25

12.35

IPMB

12.45

12.55

KF

1.05

1.15

IPMB

1.25

1.35

KF

1.45

1.55

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF B

BAS KF 1

BAS KF 2

KF

2.00

2.10

IPMB

2.20

2.30

KF

2.40

2.50

IPMB

3.00

3.10

KF

3.20

3.30

IPMB

3.40

3.50

KF

4.00

4.10

IPMB

4.20

4.30

KF

4.50

5.00

IPMB

5.20

5.30

KF

5.50 (REHAT)

6.00

IPMB

6.20

6.30 (REHAT)

KF

6.50

7.00

IPMB

7.20

7.30

KF

7.40

7.50

IPMB

8.00

8.10

KF

8.20

8.30

IPMB

8.40

8.50

KF

9.00

9.10

IPMB

9.20

9.30

KF

9.40

9.40

IPMB

10.00

10.10

KF

10.20

10.30

KOLEJ KEDIAMAN USIA

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF A

BAS USIA 1

BAS USIA 2

USIA

6.45

7.00

IPMB

7.10

7.25

USIA

7.35

7.50

IPMB

7.55

8.10

USIA

8.20

8.35

IPMB

8.35

8.50

USIA

8.55

9.10

IPMB

9.10

9.25

USIA

9.30 (REHAT)

9.45

IPMB

9.45

10.00 (REHAT)

USIA

10.05

10.20

IPMB

10.20

10.35

USIA

10.40

10.55

IPMB

10.55

10.10

USIA

11.15

11.30

IPMB

11.30

11.45

USIA

11.50

12.05

IPMB

12.05

12.20

USIA

12.25

12.40

IPMB

12.40

12.55

USIA

1.00

1.15

IPMB

1.15

1.30

USIA

1.35

1.50

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF B

BAS USIA 1

BAS USIA 2

USIA

2.00

2.15

IPMB

2.15

2.30

USIA

2.35

2.50

IPMB

2.50

3.05

USIA

3.10

3.25

IPMB

3.25

3.40

USIA

3.45

4.00

IPMB

4.00

4.15

USIA

4.20 (REHAT)

4.35

IPMB

4.40

4.55 (REHAT)

USIA

5.05

5.20

IPMB

5.25

5.40

USIA

5.50

6.05

IPMB

6.10

6.25

USIA

6.35

6.50

IPMB

6.55

7.10

USIA

7.20

7.35

IPMB

7.40

7.55

USIA

8.00

8.15

IPMB

8.15

8.30

USIA

8.35

8.50

IPMB

8.50

9.05

USIA

9.10

9.25

IPMB

9.25

9.40

USIA

9.45

10.00

IPMB

10.00

10.15

USIA

10.20

10.35

DALAMAN KAMPUS UMS

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF A

BERMULA DI

KOLEJ KEDIAMAN MASING-MASING

BERMULA DI

DKP LAMA

BAS

AB1 , CD1 & E1

BAS

AB2 , CD2 & E2

BAS

E3

BAS

4

BAS

5

ASRAMA

6.45

6.55

7.05

 

DKP LAMA

7.35

7.45

7.55

7.00

7.10

DKP BARU

8.10

8.20

8.30

7.35

7.45

DKP LAMA

8.55

9.05

9.15

8.20

8.30

DKP BARU

9.30

9.40

9.50

8.55

9.05

DKP LAMA

10.15

10.25

10.35

9.40

9.50

DKP BARU

10.50

11.00

11.10

10.15

10.25

DKP LAMA

11.35

11.45

11.50

11.00

11.10

DKP BARU

12.10

12.20

12.30

11.35

11.45

DKP LAMA

12.55

1.05

1.15

12.20

12.30

DKP BARU

1.30

1.40

1.50

12.55

1.05

DKP LAMA

 

1.40

1.50

PERHENTIAN

MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI

SHIF B

BERMULA DI

KOLEJ KEDIAMAN MASING-MASING

BERMULA DI

DKP LAMA

BAS

AB1 , CD1 & E1

BAS

AB2 , CD2 & E2

BAS

E3

BAS

4

BAS

5

ASRAMA

2.00

2.10

2.20

 

DKP LAMA

2.50

3.00

3.10

2.00

2.10

DKP BARU

3.25

3.35

3.45

2.35

2.45

DKP LAMA

4.10

4.20

4.30

3.20

3.30

DKP BARU

4.45

4.55

5.05

3.55

4.05

DKP LAMA

5.30

5.40

5.50

4.40

4.50

DKP BARU

6.05

6.15

6.25

5.15

5.25

DKP LAMA

6.50

7.00

7.10

6.00

6.10

DKP BARU

7.25

7.35

7.45

6.35

6.45

DKP LAMA

8.10

8.20

8.30

7.20

7.30

DKP BARU

8.45

8.55

9.05

7.55

8.05

DKP LAMA

9.30

9.40

9.50

8.40

8.50

DKP BARU

10.05

10.15

10.25

9.15

9.25

DKP LAMA

 

10.00

10.10

 

 

 

 

 

 


IKUTI KAMI

ums qr150 facebook361 twitter361 utube361 flickr361 h linkedin  

CAPAIAN PANTAS

PAUTAN LUAR

mygov kpm36 mampu36