STAF

Sistem Atas talian

SELANJUTNYA

PELAJAR

Info Pelajar

SELANJUTNYA

PEMBEKAL

Info Pembekal

SELANJUTNYA

BERITA & INFORMASI

 • Mesyuarat Agung Tahunan Kelab Kakitangan Jabatan Bendahari (KKJB) Kali Ke-3 Tahun 2021
 • Program Semakan MYJD Jabatan Bendahari
 • Penulisan Media
 • OPERASI JABATAN BENDAHARI
 • Panduan Tuntutan Perjalanan Penyelidikan iClaim
 • KEMPEN BAYAR YURAN ( Kampus Tanpa Tunai )
 • AGM KKJB
 • Pengumuman Kepada Graduan 2020
 • Pelaksanaan Pemeriksaan Mengejut Oleh Ketua Jabatan Di Universiti Malaysia Sabah (AP 309)
 • Proses Kemaskini Terimaan Bayaran Yuran Pelajar
 • Kaedah Pembayaran  - Kampus Tanpa Tunai
 • Perkhidmatan Sektor Pengurusan Sistem Maklumat Kewangan & Perakaunan (SPSMKP) Jabatan Bendahari :
         * Tatacara Permohonan Pendaftarn/Penamatan sistem Kewangan & Perakaunan
         * Aduan Masalah Penggunaan Sistem
 • Memaklumkan Penyediaan Laporan Oleh Lembaga Pemeriksa yang dilantik dan tindakan Pelupusan Aset di JFPIB
 • Aktiviti Zon Operasi Kewangan Jabatan Bendahari Secara Berpusat
 • Operasi Jabatan Bendahari  - Langkah proaktif mengelakkan risiko jangkitan Covid-19

Pautan Luar ::