KUMPULAN KIK JABATAN BENDAHARI UMS

Kumpulan Tahammas

Tajuk Projek :

  • MENGHASILKAN SEBUAH INOVASI PENGURUSAN TUNTUTAN     PERJALANAN KAKITANGAN SECARA ATAS TALIAN YANG DIBERI  NAMA I-CLAIM.  
  • MENGHASILKAN SEBUAH INOVASI PENGURUSAN MAKLUMAT PEROLEHAN SECARA ATAS TALIAN YANG DIBERI NAMA I-PEROLEHAN.  

Kumpulan Paradigma

Tajuk Projek :

MENGHASILKAN SEBUAH INOVASI PENGURUSAN PENDAFTARAN PEMBEKAL SECARA ATAS TALIAN YANG DIBERI NAMA I-DAFTAR.  

Kumpulan Vortex

Tajuk Projek :

MENGHASILKAN SEBUAH INOVASI PENGURUSAN TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA SECARA ATAS TALIAN YANG DIBERI NAMA I-OT.

Kumpulan Momentum

Tajuk Projek :

MENGHASILKAN SEBUAH INOVASI PENGURUSAN TERIMAAN SECARA ATAS TALIAN YANG DIBERI NAMA SINGLE PAYMENT PORTAL