Menilai Peranan Rakyat, Tanggungjawab Pemimpin Penulis: Prof. Dr. Rasid Hj. Mail, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UMS

BELANJAWAN negara adalah satu bentuk instrumen kewangan. Ia mempengaruhi kehidupan sehingga menjadi sandaran kepada harapan dan medium untuk melihat kemungkinan masa hadapan.

Untuk itu, sesuatu belanjawan disediakan dalam bentuk perancangan berangka yang meliputi tempoh tertentu masa hadapan. Ia menjelaskan perkara akan dilaksanakan berdasarkan alasan, agenda dan asas tertentu.

Apabila belanjawan negara digunakan sebagai instrumen memenuhi agenda tertentu, ia mengambil kira elemen politik, sosial, ekonomi dan pelbagai aspek kehidupan rakyat dan negara.

Dari sudut kewangan, belanjawan mempunyai pelbagai objektif seperti perancangan, kawalan, piawaian operasi, peruntukan sumber dan sasaran penghasilan, serta penyelarasan aktiviti organisasi sepanjang tempoh ditetapkan.

Pada peringkat negara, ia berfungsi sebagai alat perancangan tahunan, penstabilan ekonomi, pengagihan kekayaan, menjamin keadilan sosial, penjajaran sektoral, perencanaan strategi dan penetapan dasar pembangunan.

Untuk pemegang taruh, belanjawan menggambarkan bagaimana negara akan diurus, khususnya dalam konteks ekonomi dan kesan kepada pelbagai pihak.

Secara kasar, belanjawan memperlihatkan bagaimana hasil negara dijana dan ke mana ia dibelanjakan. Tidak hairan ia menarik perhatian. Paling tidak, menjadi medium pihak kawan dan lawan menilai kemampuan pemerintah mengurus ekonomi negara.

Antara persoalan, bagaimana kemampuan kerajaan merencana strategi negara? Adakah kerajaan prihatin? Sehebat mana dasar pembangunan dan kelestarian ekonomi dipilih? Sejauh mana daya saing negara dalam kalangan negara serantau dan pemain global? Ampuhkah dasar dipilih dari segi perindustrian, pertanian, pendidikan dan seumpamanya?

Ringkasnya, belanjawan tahunan negara memperlihatkan hala tuju dan laluan dipilih serta dinilai pelbagai pihak berkepentingan.

Penggiat sektor ekonomi, khususnya pelabur menilai kebolehsandaran pengurusan negara untuk membuat keputusan berkaitan pelaburan. Dasar berkaitan kebajikan sosial dan mesra rak- yat ada kala tidak sehaluan dasar ekonomi yang bersifat komersial dan mesra industri.

Umpamanya dasar perburuhan dan percukaian yang boleh mengundang kontroversi, seperti dialami Indonesia baru-baru ini. Di sinilah dinilai kebijaksanaan sebuah kerajaan dalam mengimbangi tuntutan bertentangan, tetapi pada masa sama meneruskan agenda pembangunan negara.

Dasar terlalu berat kepada tuntutan komersial mungkin tidak popular dalam kalangan rakyat kebanyakan. Dasar terlampau bersifat kebajikan sosial pula mengurangkan minat pelabur.

Mereka berpandangan jauh akan melihat belanjawan dari perspektif lebih menyeluruh. Kelestarian jangka panjang dalam pembangunan negara bangsa menjadi tumpuan.

Soal kemakmuran ekonomi dan kepesatan pembangunan harus diiringi pembentukan generasi Malaysia yang dinamik, dengan nilai agama dan kepatuhan kepada Rukun Negara.

Isu kelestarian alam sekitar, keharmonian kaum, kekuatan generasi muda, kecemerlangan pendidikan serta kebitaraan pendidik, penggunaan teknologi dan inovasi, pembangunan harta intelek dan kebijaksanaan pengguna sumber asli negara antara pemboleh ubah dilihat dalam dokumen belanjawan negara.

Aspek yang mempunyai pemberat jangka panjang juga penting untuk menjamin aset dan ekuiti negara. Ia menyentuh perkara asas seperti pengukuhan sistem nilai, pembudayaan dasar positif, transformasi minda dan peningkatan kualiti pendidikan.

Dalam konteks cabaran menghadapi pandemik, belanjawan dilihat strategi penampan, pemulihan dan penyusunan semula. Tahun ini menghidangkan cabaran berlanjutan sehingga 2021 dan tahun seterusnya.

Begitu banyak norma baharu perlu diamalkan, bukan sahaja dalam konteks bersosial dan bermasyarakat, malah domain ekonomi, politik dan amalan beragama.

Kesan ekonomi sangat besar, selain sekatan aktiviti industri, gangguan kepada aktiviti perniagaan, sektor produktif terjejas teruk seperti pelancongan dan pengangkutan, gangguan iklim kewangan, sekatan pergerakan, ancaman keselamatan dan risiko kesihatan.

Semua ini menuntut belanjawan tahunan yang cakna kepada keperluan individu dan harapan masyarakat, kepentingan penggiat industri dan pembayar cukai, daya saing institusi serta kelangsungan negara.

Belanjawan 2021 mengambil berat keadaan semasa. Insentif cukai untuk perbelanjaan dan insurans kesihatan seperti rawatan, insentif pekerja barisan hadapan dan sejumlah peruntukan menangani pandemik menggambarkan kesungguhan menangani isu kesihatan.

Begitu juga peruntukan menangani isu kehilangan pekerjaan serta mencipta ruang dan peluang pekerjaan baharu.

Pengurangan dua peratus kadar caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP) pekerja dan kemudahan pengeluaran Akaun 1, akan meningkatkan pegangan tunai golongan pekerja. Ia sekali gus merancakkan ekonomi melalui peningkatan permintaan dan kuasa beli.

Demikian juga pengurangan kadar cukai pendapatan. Keprihatinan kerajaan memperkasa ekosistem kredit mikro, pembangunan usahawan dan penggalakan aktiviti ekonomi berteknologi tinggi akan menciptakan kesan pengganda kepada usaha pemulihan ekonomi negara dan membina kapasiti usahawan.

Walaupun banyak insentif bersifat mitigasi untuk menangani keadaan semasa, Belanjawan 2021 tidak mengabaikan langkah strategik bersifat jangka panjang. Namun, elemen utama dalam kejayaan belanjawan ini adalah kesediaan rakyat Malaysia menyahut cabaran 2021 dan tempoh seterusnya.

Di sebalik banyak norma baharu perlu diamalkan, rakyat harus belajar menerima dan bersyukur. Pemimpin juga harus meletakkan keutamaan negara dan rakyat di hadapan berbanding konflik dan retorik drama politik.

Rakyat harus mula belajar berjimat dan menyimpan kerana ketidaktentuan masa hadapan. Kebiasaan yang kurang memberi nilai tambah perlu dikurangkan. Pembaziran dalam bentuk apa pun seharusnya dihapuskan.

Sesuai tema 'Teguh Kita, Menang Bersama' norma baharu sepatutnya menyuntik kesedaran setiap warga untuk lebih menghayati isi belanjawan.

Cabaran dihadapi negara tidak memilih kelompok tertentu dan krisis global dirasai semua. Keteguhan, kesatuan dan kesepakatan akan menjadikan kita kuat. Perpecahan dan pertelagahan akan menyuntik pelbagai penyakit masyarakat dan kesukaran ekonomi.

Kebergantungan kepada sektor tradisi tidak boleh disandari. Sektor kritikal seperti pertanian, perladangan dan industri makanan perlu mendapat perhatian penggubal dasar, di samping mendapat sentuhan pakar teknologi dan inovasi untuk berkembang bersama industri hiliran bernilai tambah yang mengurangkan kebergantungan kepada import.

Ia perlu sokongan pembangunan teknologi seperti pertanian jitu yang akan memaksimumkan hasil, membangun kapasiti dan mencipta peluang pekerjaan. Lantas, usahawan perlu lebih kreatif dan lasak menggunakan setiap insentif dalam belanjawan.

Belia sebagai golongan terbesar pula perlu mengubah perspektif untuk lebih berperanan dalam sektor kurang bergantung kepada penggajian. Krisis selalunya menciptakan peluang baharu.

Kini masanya segenap lapisan rakyat lebih cakna mengenai belanjawan negara dan memikirkan apakah peranan boleh dimainkan dan bakti boleh disumbangkan.

Pautan: https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2020/11/753338/menilai-peranan-rakyat-tanggungjawab-pemimpin?fbclid=IwAR2nOtCMkm_R9kdwJWsYyuGTo717dK7KwqJTApE1WY29TKa_gxFf72T_I0A#.X6zxM6zzflI.facebook

Dokumentasikan tradisi nelayan Bajau sebagai bukti Spratly milik Malaysia

17 Oktober 2022

Oleh: Dr. Eko Prayitno, Prof. Madya Dr. Ramli Dollah dan...

SABAH MAJU JAYA – KOMITMEN KERAJAAN HARAPAN RAKYAT

05 Mac 2021

Oleh: Profesor Dr. Rasid Hj. Mail, Timbalan Naib Canselor Akademik...

1,228: Pahit untuk ditelan…

16 November 2020

Penulis: Dr. Jakaria Dasan, Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan...

Ambil iktibar peningkatan kes Covid-19 pasca PRN Sabah

16 November 2020

Penulis adalah Ahli Penyelidik Geo-politik dan Elektoral Sabah (Geopes), Universiti...

IKUTI KAMI @

CAPAIAN PANTAS

 •  Direktori Kakitangan
 • Direktori Kepakaran
 • Portal Kakitangan
 •  Portal Pelajar
 •  SmartUMS
 •  E-Respon
 • Covid 19 : Terkini dari UMS

PAUTAN LAIN

 •  Peta UMS
 • Data Terbuka
 • Portal Kerajaan Negeri Sabah
 • Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • MAMPU
 • Portal Kerajaan Malaysia (MyGov)
 • UMS Investment Holdings Sdn. Bhd.