BIDANG PENYELIDIKAN

TAKSIRAN DAN PEMULIHARAAN KEPELBAGAIAN MARIN

 • Hutan bakau
 • Rumput laut
 • Terumbu karang
 • Ikan
 • Penyu
 • Mamalia marin
 • PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN PENCEMARAN MARIN DAN ALGA BAHAYA
 • Pemantauan pencemaran marin
 • Mengenalpati punca pencemaran dan merangka strategi pengawalan
 • Pengajian taksonomi alga marin bahaya
 • Pemantauan alga bahaya
 • Memeriksa sebab-sebab
 • Menyiasat kemungkinan langkah-langkah pengawalan

PERIKANAN

 • Penganalisisan tangkapan
 • Pengurusan perikanan
 • EAFM
 • Penambahbaikan stok

AKUAKULTUR IKAN FINFISH 

 • Operasi hatceri
 • Sistem pengaliran semula air
 • Pengawalan kualiti air
 • Pengurusan induk
 • Pembiakan dalam kurungan
 • Pengumpulan telur
 • Pemeliharaan gamet
 • Penghibridan
 • Penternakan larva
 • Pengurusan tumbesaran
 • Nutrisi
 • Formulasi makanan
 • Pengkulturan makanan hidup
 • Kesihatan dan penyakit
 • Sistem akuakultur pelbagaitropik rendah karbon

Spesies sasaran adalah ikan kerapu, ikan mameng, ikan ketutu, tilapia dan keli.

AKUAKULTUR INVERTEBRATA

 • Operasi hatceri
 • Pengurusan induk
 • Pembiakan dalam kurungan
 • Penternakan larva
 • Pasca-larva dan juvana
 • Pengurusan tumbesaran dalam tangki
 • Sangkar dan kurungan

Spesies sasaran adalah udang harimau, udang putih, ketam bakau, timun laut dan kupang.

BIOTEKNOLOGI MARIN

 • Diagnostik penyakit
 • Pembangunan vaksin
 • Aplikasi probiotik
 • Bioremediasi
 • Pencirian genetik pada stok ikan
 • Bioprospecting marin

OCEANOGRAFI PESISIR PANTAI

 • Hidrodinamik dan perubahan pesisir pantai
 • Pemendapan dan pertambahan
 • Pengawalan hakisan pesisir pantai

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

 • Modul dan kaedah khusus berkaitan dengan akuakultur, perikanan dan zon pesisir pantai

 

Please publish modules in offcanvas position.