Client Charter

Our commitment

AKADEMIK

PELAJAR:

1.Pelaksanaan 100% Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan industri bagi semua program

2.Pelaksanaan 100% kursus SULAM bagi semua program

3.Meningkatkan penggunaan 100% e-learning dengan mengembangkan 8 sumber Pendidikan terbuka dan 1 kursus secara besar-besaran atas talian

KAKITANGAN AKADEMIK:

1.Menjalankan 4 latihan merancang dan melaksanakan kurukulum sedia pasaran

2.50% penyertaan pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaranserta penyampaian dan latihan penilaian

PENGANTARABANGSAAN

1.Melaksanakan 2 kursus untuk mobiliti pelajar antarabnagsa

2.Menghantar 10 pelajar untuk mobiliti keluar antarabangsa

PENTADBIRAN & KEWANGAN

1.Memastikan 80% kakitangan Fakulti mencapai mata minimum IDP pada tahun semasa.

2.Memastikan bayaran pembekal diproses di peringkat Fakulti maksimum tujuh (7) hari bekerja.

3.Memproses maklum balas pelanggan dalam tempoh 7 hari

PENYELIDIKAN & INOVASI

  1. Melaksana, membantu dan menjadi pemudahcara bagi aktiviti penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomersilan yang berkualiti tinggi.
  2. Memastikan rekod-rekod penyelidikan dan penerbitan dikemaskini dalam pangkalan data SMPPI dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh diterima.
  3. Memberi maklumbalas bagi pertanyaan berkaitan penyelidikan, penerbitan dan persidangan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

PASCASISWAZAH

  1. Melaksana, membantu dan menjadi pemudahcara bagi aktiviti-aktiviti berkaitan pascasiswazah.
  2. Memastikan permohonan berkaitan pertukaran mod pendaftaran, bahasa penulisan tesis dan tajuk tesis akan diproses pada peringkat fakulti dalam tempoh maksima sebulan selepas permohonan lengkap diterima
  3. Memastikan permohonan berkaitan penangguhan pengajian akan dimajukan kepada Pusat Pengajian Pascasiswazah dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
  4. Memastikan permohonan berkaitan pelanjutan tempoh pengajian akan diproses pada peringkat fakulti dalam tempoh maksima sebulan selepas permohonan lengkap diterima.
  5. Memproses permohonan pertukaran program/bidang pengajian pada peringkat fakulti dalam tempoh maksima sebulan daripada tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
  6. Memproses permohonan notis penyerahan tesis pada peringkat fakulti dalam tempoh maksima sebulan selepas penerimaan permohonan yang lengkap.
  7. Memproses dan mengesahkan keputusan peperiksaan semester pada peringkat fakulti dalam tempoh 5 minggu selepas hari terakhir minggu peperiksaan.

HEP & JARINGAN INDUSTRI

1.Memastikan minimum dua aktiviti rasmi Persatuan Mahasiswapada tahun semasa.

2.Memastikan aktiviti inovasi & kuiz Kesihatan di kalanganpelajar FPSK dijalankan minimum sekali setahun.

3.Memastikan Alumni FPSK (PALM-FPSK) menganjur sekurang-kurang satu aktiviti seperti project “Medical Outreach".

JARINGAN MASYARAKAT

1.Community Outreach (Desa) dua kali setahun.

2.Community Outreach (Sekolah) dua kali setahun.

SAINS

1.Memastikan pemeriksaan aset dan inventori peralatan sains/makmal dilaksanakan minimum sekali dalam setahun.

2.Memastikan latihan keselamatan / fire drill/ pengungsian bangunan dijalankan sekali dalam setahun.

About

Offices

Useful Links

Reach Us

Faculty of Food Science and Nutrition
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu,
Sabah, Malaysia.

+60 88 320 000

pejfsmp[@]ums.edu.my

Follow Us

Download App

iUMS

Download Now!

Qries

Qries

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.