Akademik (Kurikulum)

 

Unit ini bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan program akademik kokurikulum berjalan lancar.
 
Fungsi

 

i. Pengendalian tempoh pendaftaran.
ii. Menyelaras penyediaan urusan peperiksaan.
iii. Mengurus penawaran kursus dan penjadualan.
iv. Pemantauan pembelajaran dan kurikulum pengajaran pada setiap minggu
v. Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP