Bengkel Kemahiran Insaniah UMS Sejati

Bengkel Kemahiran Insaniah UMS Sejati bertujuan untuk menyempurnakan dasar dan falsafah PKPP untuk menghasilkan pelajar yang seimbang dari aspek intelektual, rohani, emosi dan fizikal pelajar, untuk membangunkan ketahanan fizikal, mental dan rohani pelajar, menghasilkan kreatif , pemikiran yang inovatif dan proaktif dan memupuk keyakinan dalam menghadapi cabaran. Universiti Malaysia Sabah juga komited untuk menghasilkan pelajar yang dapat menguasai kepelbagaian pengetahuan ilmu teknikal dan profesional serta ilmu dan praktis kemahiran insaniah bagi melengkapi attribute graduan UMS yang holistik. Melalui bengkel ini mahasiswa/i akan dapat mempelajari dan mengenali pentingnya penerapan kemahiran insaniah kepada mahasiswa/i.

Objektif

·     Menghasilkan pelajar yang sanggup menghadiri temuduga selepas mendapat pekerjaan

·     Menghasilkan pelajar yang sangat mahir / diajar sendiri

·     Menyediakan pelajar secara fizikal dan mental ke persekitaran kerja