Kursus ini diadakan bertujuan untuk menyiapkan pelajar-pelajar yang bakal menjadi fasilitator bagi Bengkel Kemahiran Insaniah UMS SEJATI Tahap I.

Objektif

  •         Melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis dalam pengurusan aktiviti.

  •         Memupuk semangat kepimpinan dan bekerjasama dalam satu pasukan.

  •         Meningkatkan daya keyakinan yang tinggi dan cekal dalam menghadapi masalah.

Hasil Pembelajaran

  •         Dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis dalam pengurusan program.

  •         Dapat memupuk semangat kerjasama dalam satu pasukan serta berkeyakinan tinggi.

  •         Dapat membezakan antara kepimpinan, kuasa dan autoriti.

  •         Mempunyai personaliti dengan ciri-ciri kepimpinan.

  •         Melahirkan rasa kesukarelawanan dalam diri mahasiswa/i.