Bahasa MelayuEnglish (UK)

Jadual Kuliah Semester 1 Sesi 2020/ 2021

Kuliah kokurikulum minggu pertama akan bermula pada 17 Oktober 2020 (Sabtu) secara atas talian (Online), mohon pelajar yang telah mendaftar kursus kokurikulum semester 1 sesi 2020/2021 untuk menghubungi pensyarah/jurulatih mengikut kursus masing-masing sebelum kuliah bermula.

Jadual adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh terus menghubungi pihak PKPP ,

(En. Mohd Alwi Osman: 012-9795594),

(Pn. Dionysia : 019-8022342).

Bil

Kod Kursus

Kursus

Pautan PnP

Tempat

Masa

Komponen Sukan Dan Rekreasi

1

ES00203

Bola Jaring

https://chat.whatsapp.com/IKQpgZIs8izGr6RB4W7HHh

Gelanggang Bola Jaring, Pusat Sukan UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

2

ES00403

Bola Sepak

https://t.me/joinchat/T8nEzxvcQXiCQ0Z4_waP_w

Padang Bola Sepak, Pusat Sukan UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

3

ES00503

Bola Tampar

https://chat.whatsapp.com/CAEbbf6hOsyK5U9G8JyKNO

Gelanggang Bola Tampar ,Pusat Sukan UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtuy)

4

ES01403

Senamrobik

https://chat.whatsapp.com/IczyPPESXVHDLv1D2P77HI

Studio Noormadiah, FKSW

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

5

ES02203

Sukan Ragbi

https://chat.whatsapp.com/KwUrnmPAjl26MdzwLksgOF

Padang C, Pusat Sukan UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

Komponen Kebudayaan Dan Kesenian

6

EA00503

Lukisan dan Catan

https://chat.whatsapp.com/GcRLdQFNM0uIUQxGnJqrM7

Dewan Canselor, UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

7

EA01703

Tarian Sabah

https://meet.google.com/itt-dcwp-svs

Dewan Canselor UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

8

EA01803

Seni Khat

http://meet.google.com/xrr-iqap-arr

Dewan Canselor UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

Komponen Kepimpinan Dan Kemasyarakatan

9

EK00103

INTERIM (Sek.1)

https://chat.whatsapp.com/EyLkXrkequw9b0INGLbAlS

DKP 26

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

10

EK00103

INTERIM (Sek.2)

https://meet.google.com/svg-nveq-tzw

DKP 28

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

11

EK00103

INTERIM (Sek.3)

https://chat.whatsapp.com/EljmqmGcjz2Hp5UEILpIyH

DKP 27

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

12

EK00103

INTERIM (Sek.4)

https://chat.whatsapp.com/Ebsot7kZUh7B0PwXZ376hR

DKP 24

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

13

EK00103

INTERIM (Sek.5)

https://ums-edu-my.webex.com/ums-edu-my/j.php?MTID=me9618e4f919f6c0ca770c7388edd891e

DKP 10

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

14

EK00103

INTERIM (Sek.6)

http://meet.google.com/tff-ptjj-thq

DKP 13

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

 

15

EK00203

Peng. Organisasi Pelajar (Sek.1)

https://t.me/joinchat/HqN4xxSuJycGb28eMVenNw

FKJ

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

16

EK00203

Peng. Organisasi Pelajar (Sek.2)

https://chat.whatsapp.com/GlmHj5Nzo3r9IejeNtsEWB

FKJ

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

17

EK00203

Peng. Organisasi Pelajar (Sek.3)

https://meetingsapac49.webex.com/join/pr1652419811

BILIK KULIAH, DEWAN CANSELOR

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

18

EK00203

Peng. Organisasi Pelajar (Sek.4)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE0Zjk0ZjQtZGZlYi00MTNhLTgyODctZDYxNjE0NDI0MzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228c6df52-b312-4442-af59-207258bf64ab%22%2c%22Oid%22%3a%2225c0586f-af7e-4190-ad76-e604b9441aad%22%7d

FKJ

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

19

EK00203

Peng. Organisasi Pelajar (Sek.5)

https://chat.whatsapp.com/LUMTMYP8zyp1uja4yw317k

FKJ

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

20

EK00203

Peng. Organisasi Pelajar (Sek.6)

https://t.me/joinchat/DTldMhQfMZ-6h9uchsfizg

FKJ

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

21

EK00303

Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.1)

https://chat.whatsapp.com/DHdYF2vK7VOASrZECKC2WA

DKP 11

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

22

EK00303

Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.2)

https://chat.whatsapp.com/HvlBUvthzLI4hAnYVNo7QI

DKP 12

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

23

EK00303

Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.3)

https://chat.whatsapp.com/JgwFbT0N8ft1KL69glTaIu

FKJ

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

24

EK00303

Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.4)

https://chat.whatsapp.com/CcVEUSYvOWS0KbwJQBmPBN

DKP 21

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

25

EK00303

Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.5)

https://chat.whatsapp.com/FMnDMuH3Lid62jLVYCD0bs

DKP 16

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

26

EK00303

Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.6)

https://msngr.com/RIbLdWu7I6mqtxJn

DKP 14

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

27

EK00403

Pengurusan Masjid dan Jenazah

https://meet.google.com/jxv-gxey-rkq

Masjid UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

28

EK00703

Pidato

https://meet.google.com/xig-wyfi-vrn

DKP 6

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

 

 

Komponen Bisnes, Agrotek Dan Teknologi

29

EB00403

Penyelenggaraan Komputer & Rangkaian

https://classroom.google.com/c/MTkzNzk0NDE2ODg0?cjc=dpmiqa7

DKP 3

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

30

EB00903

Seni Animasi

https://meet.google.com/qsn-wsog-ena

Studio Raflesia, Dewan Resital UMS

9.00am -12.00pm

(Sabtu)

Komponen Badan Penyelamat Dan Unit Beruniform

31

 

EJ12101

UMS SEJATI

Bomba & Penyelamat I

https://classroom.google.com/c/MTkzNzg5MDYxMjcx?cjc=bnmaczz

DKP 29

Ahad

9.00AM-12.00PM

32

EJ13101

UMS SEJATI

Paramedik I

https://chat.whatsapp.com/KLhWsdQPDqbDyfHJr7Oxkg

DKP 8

9.00AM-12.00PM

(Sabtu)

33

 

UMS SEJATI

Kembara I

https://meet.google.com/jny-zuiw-ipg

DKP 9

9.00AM-12.00PM

(Sabtu)

34

EJ22301

 

UMS SEJATI

Bomba & Penyelamat III

https://meet.google.com/wmp-xvot-hje

DKP 29

9.00AM-12.00PM

(Sabtu)

35

EJ23301

UMS SEJATI

Paramedik III

https://chat.whatsapp.com/G4MDBnrKCTBIDlzThuub9y

DKP 25

9.00AM-12.00PM

(Sabtu)

36

EJ24301

UMS SEJATI

Kembara III

https://meet.google.com/jny-zuiw-ipg

DKP 5

9.00AM-12.00PM

(Sabtu)

37

EV10101

SISPA I

https://chat.whatsapp.com/DcystbB2oYP8N39OCJKnnn

DKP 15/ODEC

8.00AM-1.00PM

(Sabtu)

38

EV20301

SISPA III

 

DKP 16/ODEC

8.00AM-1.00PM

(Sabtu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carian

Maklumat Tenaga Pengajar dan Kuliah